SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY 25.3.1894 V CLEVELANDU

Slavnost „Pařížské komuny“ v Clevelandu, odbývaná 25. března 1894 v místnosti p. Zacha, jíž uspořádal Česko-dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský, byla vzdor sněhové vánici a protiagitaci četně navštívena a vydařila se.

Slavnostní řeči české měli soudruzi Jiří Chudoba a František Choura, které měly na shromážděné hluboký dojem a přijaty byly bouří potlesku. Soudruzi Bohumil Kupka a František Kunc a soudružky Aloisie Kuncová, Anna Háková a slečna Pavlovičová přednesli krásné, slavnosti přiměřené básně, jimiž uvedli shromážděné ve velké nadšení. Všichni byli za své znamenité výkony odměněni bouřlivým potleskem.

Též němečtí soudruzi se dostavili a z těch řečnili soudruh Fridrichsdorfer a Knooth. Oba vylíčili průběh a význam komuny a nabádali dělníky, by pracovali, agitovali k sociální revoluci a k  svobodě. Též jejich řeči odměněny všeobecným potleskem.

Po vyčerpání programu rozvinula se taneční zábava a potrvala až do bílého dne v  nejvzornějším pořádku.

Č. D. V. S. K. H. B. vyslovuje díky všem soudruhům a soudružkám za jejich spolupůsobení a všem přatelům za četnou návštěvu.

S revolučním pozdravem Antonín Zeithamer, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 07.04.1894, č. 23