SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY A DVOULETÉHO TRVÁNÍ ČDVS V NEWARKU, 24.3.1894

Jak je soudruhům z „Dělnických Listů“ známo, uspořádal náš Česko-dělnický vzdělávací spolek dne 24. března 1894 velkou slavnost Pařížské komuny, spojenou s oslavou dvouletého trvání spolku. Na tuto památnou slavnost pozval všecky okolní spolky radikálního smýšlení a mimo to též některé svobodomyslné spolky v Newarku, jako Národního Sokola, řád „Bratří vzhůru“ Č. S. P. S., německé turnery a Sociální dělnickou stranu.

Než co se stalo? Národní sokol odepsal slušný dopis, že se co nejčetněji dostaví, ale přišel pouze jeden člen na výzvědy a to zadním vchodem. Vodopolivkoví socialisté, kteří chtějí svým volebním švindlem zvítězit nad panujícím kapitalismem s jeho miliony bodáků a děl, oznámili nám, abychom vzali to pivo co oni chtí, že se všecky jejich sekce dostaví. Spolek jim vyhověl a vzal takové pivo uniové, jaké si přáli, ale páni sociální demokraté nepřišli, ba oni ještě agitovali proti a denuncovali nás u hostinského i u policie co společnost nebezpečnou, anarchistickou. Na hostinského obzvlášť působili, by nám místnost nepropůjčíl. Než ten ukázal se charakternějším než sociálně demokratičtí denuncianti a dané nám slovo nevzal zpět. A policie, ačkoliv vyslala do místnosti své zřízence v plné uniformě, přece neměla nejmenší příčiny nám krásnou slavnost kaziti, neboť ta se odbývala ve vzorném pořádku! Tak sociální demokrati svého hanebného cíle nedosáhli.

Ale soudruhům a dělníkům budiž to k  poučení, čeho všeho jsou tito sociální demokrati schopni ! Protože Č. D. V. S. v Newarku nechtěl zradit své radikální zásady a příjmout jejich volební vodopolívkovou taktiku, tu ze msty chtěli naší slavnost i náš spolek zničiti! To je ta „dělnická solídárnost“ a „svobodomyslnost,“ níž se všude chvástají! Nyní víme, co možno od těch podvodníků očekávati!

Za to velice nás potěšilo, že okolní soudruzi česko-dělnických vzdělávacích spolků nás v hojném počtu navštívili a sice: z New Yorku, z Passaic a z Bound Brook, jakož i německé a židovské spolky z Newarku, s nimiž jsme se přátelsky pobavili. Byla to pravá mezinárodní slavnost, neb ani Angličané nescházeli. Za to pozvané české národní spolky neuzualy nás za hodné, navštíviti nás! To je významné!

Všem soudruhům děkujeme za jejích hojnou návštěvu, spoluúčínkování a osvědčení solidarity a přejeme si, aby tak i na dále solidárně s námi a se všemi pokročilými organisacemi kráčeli k osvětě, pokroku a svobodě!

Jan Palata, jednatel ČDVS Newark

Newark, N. J., v březnu 1894.