SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY ČESKÝMI ANARCHISTY V NEW YORKU, 3.3.1894

Čeští anarchokomunisté z Českého dělnického vzdělávacího spolku č.2 a Českého dělnického vzdělávacího spolku „Ferdinand Lassalle“ v New Yorku uspořádali v sobotu 3. března 1894 Slavnost Pařížské komuny: „Vivé la Commune!“ Slavnost se konala ve FERNANDO’S ASSEMBLY ROOMS 162 E. 55. ul. V New Yorku. Vstupné bylo 15 ctů pro osobu. Začátek o 8 hodin večer. Po programu následoval taneční ples.

V pozvánce otištěné na stránkách „Dělnických listů“ se psalo:

Slavnost pařížské komuny. Soudruzi a dělníci! Příští sobotu, dne 3. března 1894, večer v 8 hodin pořádá Česko – dělnický vzdělávací spolek č. II. a spolek Ferdinand Lassalle v New Yorku, velkou a důstojnou slavnost s velmi bohatým programem na památku Pařížské komuny, ve Fernando’s Assembly Rooms, čís. 162 E. 55. ul., za laskavého spoluúčinkování německého zpěváckého spolku Internationale Arbeiter Liedertafel. Každý, kdo chce platit za dělníka pokročilého, měl by to též osvědčiti tím, když dostaví se na slavnost pařížské komuny, kde slavit se bude upomínka a památka nejšlechetnějších hrdinů a bojovníků za svobodu lidu pracujícího! Nejen slovy, nýbrž skutky má každý dokázati své smýšlení a přesvědčení. Kdo ctí památku bojovníků za svobodu, ten ctí i sebe, ten pracuje pro svobodu a je ji také hoden. Soudruzi a dělnici, vzhůru na slavnost komuny! Vstupné obnáší 15 ctů.