SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V CLEVELANDU 19.3.1893

Česko dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský pořádal minulou neděli 19. března 1893 slavnost pařížské komuny v síni Slovanské Lípy na rohu Case ave. a Croton street. Obecenstva nesešlo se takové množství, jak bylo očekáváno, proto však návštěva nebyla přece slabá. Co slavnostní řečník pozván byl z New Yorku pan Bedřich Herz, který dojímavou řečí líčil vznik a pád komuny, utrpení dělnictva, dokazoval poctivost vůdců komuny a porovnával přítomnou porušenost panamskou s onou dobou, poukázal na bídu chudého lidu v New Yorku a v jiných městech. Řeč nebyla paličská ani buřičská, nýbrž připomínala dělnictvu, že ono za panujícího pořádku nemůže pokročit, ale spíše zpět do otroctví upadnouti. Po řeči té, která půl druhé hodiny trvala, následovaly deklamace a sice: „Upomínka padlým“, přednesla slečna Kučerová; „Dvě oběti“, přednesla slečna Pavlovičová; „Horníci ku svým průmyslníkům“, slečna Viltová; „Jakého muže chci“, slečna Pavlišová. Tato poslední deklamace se nejlépe obecenstvu líbila pro žertovnost svou i pro krásný přednes. „Poslední duma“, přednesl pěkně p. Kroupa; „Doktor Mastička“, přednesl zdařile p. Rys; „Brusič“, přednesl znamenitě p. Kohoutek; „Syčák“, přednesl p. Kupka. Deklamací „První máj“, přednesenou od malé slečinky Řezáčové, program vyčerpán. Dále následovala taneční zábava, při níž tančena byla též Beseda pod řízením p. K. Doležala. Hudba p. J. V. Mudry zaslouží též čestné zmínky.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 23.03.1893