SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V CLEVELNADU, 25.3.1894

Pozvánka českých anarchistů z Clevelandu na slavnost Pařížské komuny, přetištěná na stránkách „Dělnických listů“:

Soudruzi a pokročilí dělnicí! Jak na jiném místě v tomto listě oznámeno, pořádá Česko-dělnický vzdělávací spolek „Karel Havlíček Borovský“ v Clevelandu, v neděli, dne 25. března 1894, večer v 8 hodin v síni p. Zacha, roh Broadway ulice velkou a důstojnou slavnost Pařížské komuny s velmi vybraným a bohatým programem, jehož vyčerpání následuje taneční zábava. Vstupné obnáší pro pána a dámu 25 centů, každá další dáma 10 ctů.

V čísle následujícím byla otištěna další pozvánka na tuto slavnost v tomto znění:

Soudruzi a soudružky, neopomeňte v hojném množství navštívit tuto nejvýznamnější slavnost v dějinách lidu pracujícího! Pomněte, že svou přítomností uctíte památku nejšlechetnějších reků a rekyň pařížských, kteří jako vy dnes snášeti museli bídu a tyranství kapitálu a kteří 18. března r. 1871 v době hladu, zoufalství a německo-francouzské války povstali k boji proti svým tyranům v Paříží a v jediném dni dobyli vítězství, které ovšem opět po 3 měsících následkem přesily nepřátel po celotýdním boji ztratili. Mužové, ženy a děti pařížské komuny bojovali, trpěli a zemřeli v boji za chléb a svobodu a proto zasluhují býti ctění a oslavování pracujícím lidem všeho světa.

Soudruzi a soudružky v práci a v utrpení! Dokažte, že dovedete ctít své reky a rekyně, své mučedníky a mučednice dělnické, jejichž heslem bylo: rovnost, volnost, bratrství a cílem svoboda!

Ukažte, že i vy jste dělnicí pokročilí a obhájci svobody a manifestujte své dělnické, svobodomyslné smýšlení svou imposantní účastí na slavnosti. Vzhůru na slavnost komuny! Pořádací výbor.

Z Clevelandu do Clevelandu! Soudruzi a pokročilí dělnici! Jak na jiném místě v tomto listě oznámeno, pořádá Česko-dělnický vzdělávací spolek „Karel Havlíček Borovsky’“ v Clevelandu, v  neděli, dne 25. března 1894, večer v 8 hodin v síni p. Zacha, roh Broadway‘ a Dille ul. velkou a důstojnou slavnost Pařížské komuny s velmi vybraným a bohatým programem, po jehož vyčerpání následuje taneční zábava. Vstupné obnáší pro pána a dámu 25 ctů., každá další dáma 10 ctů.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20

O průběhu této slavnosti přinesly „Dělnické listy“ následující reportáž:

Slavnost „Pařížské komuny“ v Clevelandu, odbývaná 25. března 1894 v místnosti p. Zacha, jíž uspořádal Česko-dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský, byla vzdor sněhové vánici a protiagitaci četně navštívena a vydařila se.

Slavnostní řeči české měli soudruzi Jiří Chudoba a P. Ch., které měly na shromážděné hluboký dojem a přijaty byly bouří potlesku. Soudruzi B. Kupka a Kunc a soudružky Kuncová, Háková a slečna Pavlovičova přednesli krásné, slavnosti přiměřené básně, jimiž uvedli shromážděné ve velké nadšení. Všichni byli za své znamenité výkony odměněni bouřlivým potleskem.

Též němečtí soudruzi se dostavili a z těch řečnili soudruzi Pridrichsdorfer a Knooth. Oba vylíčili průběh a význam komuny a nabádali dělníky, by pracovali, agitovali k sociální revoluci a k svobodě. Též jejich řeči odměněny všeobecným potleskem.

Po vyčerpání programu rozvinula se taneční zábava a potrvala až do bílého dne v nejvzornějším pořádku.

Č. D. V. S. K. H. B. vyslovuje díky všem soudruhům a soudružkám za jejich spolupůsobení a všem přátelům za četnou návštěvu.

S revolučním pozdravem A. Zeithamer, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 07.04.1894, č. 23