SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V NEW BEDFORD, 17.3.1894

Naše slavnost Pařížské komuny slibuje tenkráte býti velkolepou. An všechny naše dřívější slavnosti byly vždy tak četně navštíveny, tak že v soukromém bytu bylo lidu vždy jako když nabije, tu pronajali jsme včera Českou síň a budeme tam naší komunu dne 17. března 1894 v sedm hodin večer oslavovat.

Zpěvácké a deklamatorní odvětví našeho spolku má naštudováno více krásných dělnických písní a básní a činí se všemožné přípravy, aby letošní naše slavnost vypadla důstojně.

Zdejší němečtí sociální demokrati budou též ten samý večer oslavovat komunu v německé místnosti — Nemůžeme vskutku pochopit, jak k tomu oni ubožáci přišli, že se odhodlali komunu oslavovat! Po celý rok tropčí si z revolučního hnutí posměch a revolucionářům nadávají fanatiků a ,,mordýřů“ a najednou chtějí sami pařížskou revoluci oslavovat! Nevíme vskutku, zdali jsou ti lidé tak hloupí, že si sami do úst plivají, aneb zda-li jsou tak nestydatí. Newyorští od „Hlasu Lidu“ budou komunu taky oslavovat? I máte „recht“, pánové, jen odložte veškerý stud na stranu! Když jste již do vašeho partikářského „rance“ strčili své přesvědčení a své zásady, tož tam taky strčte Pařížskou komunu! Pak s tím můžete buď u demokratické neb republikánské strany chodit od domu k domu — jako polští židé s tkaničkami.

Pilník.

Na pozvánce stáalo:

Viva la Commune! Arbeiterbund v New Bedford, Mass, pořádá za spoluúčinkování svého zpěveckého a deklamatorního odvětví „Slavnost Pařížské Kommuny“ v Černé čtvrti, v sobotu večer, dne 17. března 1894. Začátek v 7 hodin večer. Slavnostní řeči v české i německé řeči; písně, básně, deklamace jakož i výtečná hudba jest na programu. Své přátele s úctou zve výbor.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20