SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V NEW BEDFORD, 17.3.1894

V „Dělnických listech“ byla zveřejněna tato pozvánka k „Slavnosti Pařížské komuny“ pořádána českými anarchisty z New Bedoford:

Ve La Commune! Arbeiterbund v New Bedford, Mass, pořádá za spoluúčinkování svého zpěváckého a deklamatorního odvětví „Slavnost Pařížské Kommuny“ v Černé čtvrti, v sobotu večer, dne 17. března 1894. Začátek v 7 hodin večer. Slavnostní řeči v české i německé řeči; písně, básně, deklamace jakož i výtečná hudba jest na programu. Své přátele s úctou zve výbor.