SLAVNOST TŘÍLETÉHO TRVÁNÍ DĚLNICKÝCH LISTŮ V NEW YORKU 21.11.1896

 Slavnost tříletého trvání Dělnických Listů, kterou New Yorské skupiny v dolejší „Národní Budově” dne 21. listopadu 1896 odbývaly se znamenitě vydařila, ač návštěva byla trochu slabá, což sluší připočísti špatnému počasí a víceru zábav na ten den pořádaných. Slavnost zahájena byla hudbou, kapelou pana Kroupy, pak následoval krátký proslov, v němž soudruh Ludvík Cimler poukázal zběžně na založení a pokračování Dělnických Listů, jejž skončil odporučováním dělnického tisku, načež zahrána byla marsailleisa. Pak bylo předneseno několik solových výstupů, načež oslovil shromážděné soudruh Václav Kudlata, jenž v delší řeči vyzýval přítomné k čilé agitaci. Před půlnocí byla sehrána jednoaktovka : „Osudný den fidlovačky”, která veškeré přítomné znamenitě pobavila. Též byla dána do výhry hůl se zlatým kováním, která se jen částečně obsadila a proto tah odložen na příště. Veškeří přítomní se dobře bavili a opouštěli místnost v pozdní hodinu noční a velká část též setrvala až do půl páté hodiny, kdy se zábava ukončila. — Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k této slavnosti vzdáváme vřelý dík.