SOCIÁLNÍ IDEA (František Hlaváček)

 Když kolem sebe hledíme 
na tu povšechnou psotu
a děsně řádit vidíme
tu panující rotu,
o, jak tu teprv' vyniká,
idea naše veliká!
Tu mysl naše v malé chvíli
se pozvedá a k boji sílí.

To velké, hrozné bezpráví,
jak na lidu se páše,
kroniku běd nám vypráví,
jež snáší třída naše,
a hněv nám srdcem zachvěje,
když rozum k pravdě dospěje.
O, jak se duch náš silným cítí,
když idea v nás právo vznítí!

A idea sociální
je vznešená a jasná,
za podklad má cíl humánní,
v ní budoucnost je šťastná,
neb ona zrušit porobu
chce na vždy, ne jen na dobu
a vykonat reformu smělou: —
osvobodit společnost celou.

Tato idea lidskosti
učí lid znáť své práva,
ona jej vede k mravnosti
a útěchu mu dává:
že puknou pouta odvěká,
jež v bídě drží člověka,
a on, jenž ve otroctví hyne,
co volný muž si odpočine.

Toť moc idei naší je
a význam její pravý,
proto lid pro ní horuje
a v boj za ní se staví.
Nic neleká jej trnitá
cesta balvany pokrytá,
a čím víc vrah na ní se sápe,
tím víc lid velkost její chápe.