SOUD S 10 PRAŽSKÝMI DĚLNÍKY S KONTAKTY NA ČESKÉ ANARCHISTY V CHICAGU (1886)

U pražského trestního soudu započalo dnes 5.července 1886 dopoledne o 9. hodině přelíčení s 10 dělníky pražskými, jez státní zastupitelstvo viní z tajného spolčování. Na lavici obžalovaných zasedli:

  • Vilém Korber, bývalý magistrátní sluha;
  • Josef Florian, mlynářský z Chvatěrub;
  • Bohumil Bachmann, mechanik z Doksů; bývalý redaktor „Naše listy“
  • Jan Vuřtial, knihařský pomocník z Prahy;
  • Vavřinec Průša, truhlářský pomocník ze Samovrat;
  • Václav Kafka, truhlářský pomocník z Proseče,
  • Matěj Burian, truhlářský pomocník ze Statižovic;
  • Jan Handlíř, truhlářský pomocník z Vinohradů;
  • Josef Rysa, truhlářský pomocník z Divišova
  • Josef Mráček, zedník z Prahy.

Socialisté. (Ze soudní síně) Před trestním soudem pražským mělo dnes opět započíti přelíčení se „socialisty‘, tentokráte pražskými; na lavici ob- žalovaných povoláni byli: 251etý mechanik Bohumil Bachmann z Doksů, 281etý mlynářský a spisovatel Josef Florian, 241etý knihař Jan V n r B t i a i z Prahy; 271etý truhlář Vavřinec Průša zeSamosol, 411etý sluha Vilém K o r b e r, 271etý truhlář Václav K a v k a z Proseče, SOletý truhlář Matěj Burian z Nalžovic, 301etý truhlář Jan Handlíř z Mareyi, 411etý truhlář Josef R y s z Divišova a 481etý zedník Josef Mráček z Novýeh Dvorů. — Obžalovaný Mráček jsa nemocen, nedostavil se. Dříve než pře- líčení bylo zahájeno, žádali obhájci dr. Skrejšovský, dr. Dvorský a prof. dr. Gundling, by přelíčení bylo odročeno; zvláště dr. Dvorský poukazoval k tomu, že jeho klient Korber nemohl mu posud celou událost řádné vylíčiti, pročež drn Dvorskému nelze převzíti jeho obhajovaní. Když státní zástupce Kohout proti odročení ničeho nenamítal, vyhověl sond žádosti ob- hájců a přelíčení odročil. — Veškeří tuto obžalovaní dělníci byli členy „Politického klubu českého dél- nictva v Praze a okolí“, většina z nich byla také ve výboru spolkovém; klub počal též vydávati dělnický časopis „Naše Listy“. Národní politika. Praha: V. Nedoma, 10.6.1886

Veškeří uvedení byli členy českého Politického dělnického klubu v Praze, jenž před dvěma lety počal vydávati dělnický orgán „Naše listy“. Obžaloba opírá se o to, že u všech nalezeny byly socialistické spisy, ba někteří byli prý též ve spojení s americkými anarchisty v Chicagu z Mezinárodní dělnické jednoty. Přelíčení, jež poprvé již před měsícem počalo, pro churavost Mráčková musilo však býti odročeno, potrvá asi tři dni.

Národní politika, 5.7.1886