Soud s Josefem Hladíkem (1894)

Dne 26.května 1894 napsal 17 letý kancelářský příručí Josef Hladík v Karlíně šifrovaný dopis svému příteli, kovodělníku Josefu Blažkovi v Novém Bydžově, a s nemalou dychtivostí na odpověď odnesl dopis na poštu. Leč psaní nebylo zasláno tomu, komu bylo adresováno. Jelikož Blažek znám byl úřadům jakožto člen „Omladiny“, odsouzený na 14 dní do tuhého vězení pro tajné spolčování, bylo psaní odevzdáno na příslušném místě a otevřeno.

Pisatel si stěžoval si v něm mimo jiné na stále zatýkání lidí v Praze a na prohlídky bytů, každou chvíli prý je odsouzen někdo do mnohaletého kriminálu. Pak žádal, aby mu poslal dynamit nebo recept na pumy: až si ten recept opíše, že rukopis spálí. Pro tento obsah zadrženého dopisu byl Hladík obžalován, a včera před 6 členným soudem vynimečným měl se zodpovídati ze zločinu proti zákonu o třaskavinách.

Zadržený dopis, jenž snadno byl rozluštěn, poněvadž způsob šifrování byl zcela jednoduchý, měl za následek, že zatčeno bylo v Žižkově a na Královských Vinohradech celkem 14 mladíků, kteří udržovali styk s Hladíkem a Blažkem, myslilo se o nich, že jsou tajní dynamitníci, avšak – jak známo – byli po bezvýsledném vyšetřování propuštěni opět na svobodu.

Obžalovaný Hladík přiznal se, že dopis ten psal, a omlouval se, že učinil tak z nerozumu a nikoliv ze zlého úmyslu. Soud, jemuž předsedal rada zemského soudu dr Wokaun, odsoudil Hladíka na 1,5 roku do těžkého žaláře, zostřený posty.

zdroj: noviny „Národní politika“ z 5. září 1894