Soud s redaktorem „Omladiny“ Karlem Rosákem

Dne 5. září 1894 výnimečným soudem pro tiskový přečin odsouzený redaktor „Omladiny“ v Mostě, pan Karel Rosák, objevil se včera znovu před soudem pro tři články, uveřejněné 22. června 1894 v 16.čísle „Omladiny“, v nichž shledána skutková povaha přečinu dle § 305 trestního zákona.

Články ty byly nadepsány: „Svému lidu“, „Vlastnímu“ a „Hrdina doby“. V prvním článku podepsaném šifrou „Mářa“ filosofuje se o společenských poměrech a předsudcích a mluví se o jistých zločincích jako o mučednících lidstva. Druhý je namířen proti kapitalismu dle pověstného výroku Proudhonova: „Vlastnictví je krádež“. V třetím pak líčí se skutek rumunského vojáka, který při vzpouře odepřel stříleti do lidu.

O prvních dvou článcích prohlásil obviněný, že je sice nepsal, ale že přijímá za ně zodpovědnost. Třetí článek prý beze změny otiskl z „Hlasu Lidu“, vycházejícího v Prostějově, který nebyl však konfiskován.

Přelíčení, které bylo na návrh veřejného žalobce náměstka státního zástupce Vyšína prohlášeno tajným, bylo o 11. hodně dopoledne, odročeno, poněvadž byl poslán do Mostu telegrafický dotaz, zda-li konfiskace inkriminovaného čísla byla provedena úplně, neboť obviněný tvrdil, že mu nebylo ponecháno ani jedno číslo.

Odpoledne pokračovalo se o 4 hodině v přelíčení. Porotcům byly dány tři otázky ohledně každého článku, vesměs týkající se přečinu dle § 305 trestního zákona.

Porotci odpověděli po poradě trvající skoro tři čtvrtě hodiny následovně: na první otázku odpověděli porotci devíti hlasy ne a třemi ano, na druhou dvanácti hlasy ano a na třetí osmi hlasy ne a čtyřmi ano. Tedy pouze pro článek tlumočící názory nejradikálnějšího křídla socialistické strany o kapitalismu bylo porotci jednohlasně přisvědčeno obžalobě.

Na základě výroků porotců vynesl předseda rada pan Weiss rozsudek, jímž byl Karel Rosík uznán vinným pouze dokonaným přečinem dle § 334 trestního zákona a odsouzen na 6 neděl do tuhého vězení třemi posty zostřeného.

zdroj: noviny „Národní politika“ z 10.října 1894