SOUD S TEREZÍNSKÝMI SOCIALISTY (1883)

Včera zasedal opět „senát socialistický“. Obžalováno pro přečin tajného spolčování, jenž naznačen v odstavci 285 tr z., sedm osob. Jsou to dělníci:

  • František Tille,
  • Josef Kouřimský,
  • Josef Smetana,
  • František Černý,
  • Jan Peček,
  • Jan Brázda
  • Eliška Tomanová.

Domovem jsou všichni v okolí terezínském. Státní návladnictvo viní všechny tyto osoby, že jsou členy tajné společnosti, jež z důvodných příčin před úřady se skrývá a jejíž účel, šířiti učení podvratné. O existenci „tajného spolku“ tohoto dozvěděl se soud z anonymního dopisu, jenž zaslán byl vyšetřujícímu soudci radovi Roztočilovi. Stálo v psaní tom, že v bytu Elišky Tomanové v Terezíně schází se šest osob a ti že tam kují velmi nebezpečné pikle. Na základě udání toho vykonána u Tomanové a její hostů domovní prohlídka, i nalezeno u nich množství tiskopisů zejména socialistických listů. Společnost scházela se u Tomanové, jež je milenkou obžalovaného Smetany a tam se předčítaly „Dělnické listy“, „Budoucnost“, Proletář“, „Nová doba“ atd. U dělníka Tille nalezena soustava tajného písma a známý program sociálně demokratické strany českoslovanské, přijatý na sjezdu u sv. Markéty. Ostatně prý zjištěno, že všichni obžalovaní si s vynikajícími přívrženci socialismu dopisovali. Přelíčení, jež provádí se při zavřených dveřích, skončeno bude teprve dnes.

Přinesli jsme předevčírem referát o přelíčení, jež konalo se těchto dnů u zdejšího zemského co trestního soudu, který je pro všechny socialistické procesy v Čechách soudem delegovaným, proti litoměřickým a terezínským dělníkům Josefu Tillovi, Josefu Kouřimskému, Josefu Smetanovi, Františku Černému, Jann Pečkovi, Janu Brázdovi a Elišce Tomanové.

Byli všichni obžalováni z přečinu tajného spolčování dle odstavce 885 tr. z. Pro referát ten byli jsme skonfiskováni. Ačkoli dosud nevíme, čím jsme se dotyčnou zprávou provinili proti trestnímu zákonu a ačkoli tendence listu našeho vůči ruchu anarchistickému, jenž zavrhuje národnost a nezná lásky k vlasti, jest známa, jsme nuceni, protože nevíme, co vlastně dovoleno napsati a co ne, obmeziti referáty své o procesech socialistických na prostě zaznamenání fakt, jež udají se průběhem líčení, pokud toto je veřejné.

Nezbývá nám za takových okolností nic jiného nežli konstatovati, jak zněl rozsudek: Josef Smetana, František Černý, Jan Pešek a Alžběta Tomanová zproštěni obžaloby. František Tille, Josef Kouřimský a Jan Brázda uznáni vinnými přečinu tajného spolčování dle §§. 285, 286 a 287c a odsouzeni do vězení prvější na 6 neděl, druhý na 1 měsíc a poslední na 14 dní.

Národní listy, 10.4.1883