Soud s Vojtěchem A. a Josefem Wernerem za výtržnosti u hrobu Mrvova na 1.máje 1894

O letošn májové slavnosti na hřbitovech olšanských udály se – jak známo – na hrobě zavražděného „Rigoletta z Toskány“ Rudolfa Mrvy, demonstrace. Větší počet mladíků shlukl se kol jeho hrobu a za volání „Pereat“ hrob zpustošil. Zvláště zuřivě počínal si sedmnáctiletý obchodní učeň Vojtěch A. z Prahy, nic nedbaje, že na blízku stála policejní stráž, nejen že holí vyrval trávník, nýbrž i na hrob plil. Strážník učinil konec řádění jeho tím, že jej zatkl. Když však byl zatčený odváděn, shluklo se kolem něho a strážníka více mladíků a obecenstva vůbec a začali křičet: „Ty policejní lumpe!“ – „Zabte ho!“ – „Osvoboďte jej!“ Někteří skutečně počali se na strážníka sápati, tak že tento k obraně své vytasil šavli. Mezi těmi, kteří strážníka ohrožovali, choval se zvláště výbrušně 21letý rukavičkářský pomocník Josef Werner ze Žižkova, jenž byl rovněž zatčen.

Včera odpoledne měli zodpovídati se Vojtěch A. z přečinu poškození a zneuctění hrobu a Josef Werner z přečinu shluknutí a z přestupku uražení stráže. Oba uznáni vinnými a odsouzeni: Vojtěch A. na 6 neděl a Werner na 8 neděl do těžkého vězení.

zdroj: noviny „Národní politika“ z 5. září 1894