SOUDNÍ PROCES S MANSFIELDSKÝMI STÁVKUJÍCÍMI HORNÍKY (1894)

Soudce Ewing v Pittsburku vyřkl svůj drakonický rozsudek nad uhlokopy z Manfieldského okresu, kteří uznáni byli vinnými, že dopustili se při nedávných bouřích ve Woodville a okolí vzpoury. Sedm odsouzených obdrželi 15 měsíců až 2 roku žaláře a ostatní odsouzeni od 2 až do 12 měsíců do pracovny, obžalovaných dvou Čechů odsouzen byl soudruh V. Beneš na 9 měsíců a k pokutě $5, kdežto V.Kasík uznán nevinným.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.03.1894, č. 18