Společná bezvěrecká demonstrace 8.srpna 1926 v Mostu

Bezvěrecké skupiny Svazu socialistických bezvěrců, Svazů F.K.O.J. a svazu Proletarische Freidenker pořádali dne 8.srpna 1926 velký, společný, protiklerikální demonstraci celého severočeského kraje. Důvodem svolání manifestace bezvěrců všech národností a přesvědčení byla oslava klerikálních měšťáků vítězství nad husitskými vojsky a porážku reformačních snah. Tábor začínal v 10 dopoledne v Mostě. Po shromáždění proběhla ještě prohlídka krematoria, bezvěrci se dost často nechávali tou dobou zpopelnit, zatímco věřící uložit do země s obřadem a farářem.

Slučovací výbor všech bezvěreckých organizací, včetně anarchistických bezvěrců svolával k akci následovně:

„Dokažme velikou účastí, že náš dělnický sever je bezvěrecký, že je prost církevních pout a náboženských dogmat. Nechť žije bezvěrecké hnutí a jednotná fronta bezvěrců!“