SPOLKOVÁ ZÁBAVA ČESKÝCH ANARCHISTŮ VE WEST HOBOKEN, 21.2.1894

Český dělnický vzdělávací ve West Hoboken, jenž byl součástí anarchokomunistické internacionály Mezinárodní dělnické jednoty (International Wokrungmens Association) pořádal ve středu, dne 21. února 1894 taneční zábavu spojenou s komickými výstupy v hostinci u E. Nepivody, 420 roh Spring a Monastery St. Vstupné bylo 15 ctů. V pozvánce v Dělnických listech stálo: „Soudruzi bratrských spolků jsou srdečně zváni. S bratrským pozdravem František Mráz“.