Šrajer Antonín (1884-?)

Mezi doposud málo známé severočeské anarchisty patřil Antonín Šrajer. Tento příslušník mladé anarchistické generace, která se do hnutí zapojila po vzoru svých rodičů, se narodil 28. září 1884 v Košťanech u Teplic. Avšak jeho rodina pocházela z Horní Nové Vsi u Nové Paky v Podkrkonoší, odkud se vydala za lepším do severočeské hnědouhelné pánve. A tak i mladý Antonín Šrajer se vydal v otcových šlépějích a stal se horníkem.

Přestože se Antonín Šrajer narodil v Košťanech, jeho život i působení bylo úzce spjato s Hostomicemi nad Bílinou, kam se počátkem 20. století přistěhoval. Zde se zapojil do činnosti anarchistického hnutí a vstoupil do místního Odborného hornicko hutnického spolku „Mezinárodní jednota“.

Jako horník se organizoval také v největší anarchosyndikalistické odborové organizaci v českých dějinách v České federaci všech odborů a k ní přináležející Hornické federaci. Když pak udeřila perzekuce a stát rozprášil tyto odbory anarchistů a jejich majetek zabavil, rozhodl se Antonín Šrajer opustit české země. Odešel za prací do Německa, společně se svojí manželkou Marií Šnajderovou. Marie se narodila 5. března 1884 v Pochvalově na Lounsku. Narodila se jim zde v městě Hochkeld dvě dítka, 4. července 1910 dcera Anna Šrajerová a 19. června 1912 syn Antonín Šrajer. V Německu pobyli až do roku 1914. Pak se vrátili zpět do Hostomic nad Bílinou.

Zapojil se do odborového svazu anarchistů Zemské jednotě horníků, která působila v letech 1909 až 1915 a jejíž činnost zastavila až první světová válka a zákaz činnosti s odůvodněním, že se jedná o státu nebezpečnou organizaci.

Po válce se Antonín Šrajer zapojil do Sdružení československých horníků. Tato revolučně syndikalistická organizace s několika tisíci členy byla ustanovena v prosinci 1918 a navazovala na zakázanou Zemskou jednotu horníků.

Tou dobou žila rodina Šrajerova v bytě na adrese Náměstí č.p. 98 v Hostomicích, zde se jim také ještě za války narodila dcera Růžena 18. srpna 1917 a po válce 31. prosince 1919 syn František Šrajer.

Po válce Antonín Šrajer dále pracoval jako horník. Zaměstnán byl na dole Svornost v nedalekém Ohníči, kde pracovalo mnoho jeho kolegů ze Sdružení československých horníků.

Také Antonín Šrajer i jeho choť vystoupili z katolické církve a stali se bezvěrci, svá dítka také nedali pokřtít v kostele.