Štěpánovský Karel (1865 -?)

Anarchista Karel Štěpánovský se narodil v roce 1865 v Chmelné v okrese Ledeč nad Sázavou na Vysočině. Nějaký čas bydlel na Liberecku. Kdy přesně dorazil do Prahy a usadil se na Žižkově, nevíme, ale bylo to někdy kolem roku 1900. Avšak 24. srpna 1906 byla vyřízena jeho žádost a jeho domovskou obcí se stal Žižkov. Jeho manželkou byla Františka Štěpánovská narozená v roce 1869. Měli celkem pět dítek, a to Štěpána (1895), Karolínu (1898), Rudolfa (1901), Karla (1903) a Helenu (1907).

Po svém příchodu na Žižkov se stal členem místního spolku anarchistů Vzdělávacího klubu Pokrok pro Žižkov a okolí. Byl živnostníkem a obchodníkem na trhu. Na valné hromadě 22. ledna 1901 je zvolen jednatele spolku a tuto funkci zastává do příští valné hromady, tedy 11. února 1902.

Karel Štěpán byl přesvědčený anarchosyndikalista a tak i on vstupuje do anarchosyndikalistického odborového svazu České federace všech odborů (ČFVO), která byla ustanovena v roce 1904 až do jejího zákazu v roce 1908. Působí v místní skupině ČFVO Žižkov v rámci, které organizuje solidární sbírku mezi žižkovskými dělníky na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 na Mostecku.