SVĚDECTVÍ O ZATČENÍ ANARCHISTY VÁCLAVA VAICE (1882)

O tom jak se zacházelo s anarchisty a socialisty v osmdesátých letech 19. století za doby tuhé perzekuce, dosvědčuje krátká zpráva z dobového tisku na příkladu severočeského anarchisty Václava Vaice: „Tak na příklad obdržel obuvnický mistr p. Vajc v Ústí nad Labem dne 2. srpna 1882. předvolání k okresnímu hejtmanství ústeckému, v němž vyzván byl, aby se o 10. hodině dostavil do místností úřadních. Na hejtmanství bylo mu prostě oznámeno, že jest zatčeným a že bude ještě téhož dne poslán do Prahy do vazby vyšetřovací. Pan Vajc žádal, aby směl promluviti aspoň s ženou neb s některým dělníkem, by mu mohl dáti potřebná nařízení. Žádost ta byla však zamítnuta, zatčený spoután a jako sprostý zločinec dopraven četníkem do Prahy“.

Národní listy, 23.8.1882