SVĚT VŠECH MAJETKEM (Karel Miroslav Třasák)

Kdys našim svět byl celý, 
vším právem také patřil nám,
než zrádně byl nám ukraden
a majetku se zmocnil pán,
jenž žije stále v radosti
co my zde hynem v bolesti

My otroci jsme, žebráci
a hlad je hostem každý den
— tak káže zákon, káže pán,
on necítí náš bolný sten.
Chce potlačit snad naše síly,
jež hladem dost juž otupily!

Dnes při setkání máme klonit
a líbat ruce v tiché víře,
že on je pán, jenž velet smí
— neb jinak čekaj’ na nás mříže.

Nuže, lide z otročený
zbraň chop v ruce udřené,
zapěj requiem těm katům,
zdrť okovy sevřené!

Karel Miroslav Třasák

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 21.12.1895