Svoboda Jaroslav (1892 – 1959)

Svoboda Jaroslav se narodil dne 2.12.1892 v severočeském městě Hroby do hornické rodiny. Jeho choť Barbora Kodetová se narodila dne 21.5.1892 v Jeníkově. Seznámili se na některé z hornických zábav. Během zuřící první světové války se berou a Svoboda Jaroslav se stěhuje za svojí chotí do Jeníkova, kde bydlí v domě č.p. Jeníkov 47. Bydlí s nimi i „pantáta“ Kodet František (1847), pocházející původně z Divišova u Vlašimi. Tou dobou již hornický penzista u Mostecké uhelné společnosti.

Barboře a Jaroslavu Svobodovi se po první světové válce narodí dcera Božena Svobodová dne 13.4.1920.

Svoboda Jaroslav se již v Hrobech seznamuje s anarchistickým hnutím, kde působí Všeobecně vzdělávací hornický spolek „Volnost“ v Hrobech.

Po první světové válce se zapojuje do syndikalistického hnutí tvořeného především z řad anarchisticky smýšlejícího hornictva. Sdružení československých horníků je založeno ve dnech 28-29.prosince 1918 v Duchcově v Českém domě. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Také v Jeníkově vznikla místní odbočka syndikalistů. Spolková místnost Sdružení československých horníků se nacházela v hostinci „U Lípy“, která stojí dodnes na čísle popisném 26. V roce 1925 zastává funkci člena výboru odbočky a dohlíží na účty spolku coby revisor. Revisorem účtů je zvolen na valné hromadě odbočky dne 4. 1. 1925.

Živí se jako horník a řidič automobilu na dole Barbora u Kocourkova, co je součást obce Jeníkov.

Syndikalista Svoboda Jaroslav umírá dne 18.5.1959 a pochován je v Jeníkově.

Svoboda Jaroslav