Tábor horníků 17.května 1908 v Oseku

Anarchisté z Hornické federace svolali na naděli 17.května 1908 tábor horníků s pořadem Bratrská pokladna. Důvodem svolání tábora bylo zvýšení nemocenských příspěvků na dolech Gisela a Viktoria. Tábor hornického lidu začal v 9 hodin dopoledne v zahradě pana Kovandy v Oseku s následujícím programem: „Zvyšování členských příspěvků do nemocenské pokladny II, bratrská pokladna a volné návrhy.” V případě deště byl by svolán do spolkového hostince „U Jíšů“ v Oseku.

První vystoupil anarchista Jan Douda, který probral systém zvyšování příspěvků nemocenské pokladny a poukázal na bezohledné hospodaření vůči členům v ní. Vystoupil také sociální demokrat František Doležal, který, jak píší Hornické listy, si ve své partajní horlivosti a při jejich obhajobě popletl nemocenské se starobním pojištěním. Po něm si vzal slovo další z anarchistů a představitelů Hornické federace a redaktor Hornických listů Václav Krampera, který poukazoval na zmatek mezi severočeským hornictvem, a to díky takovým Doležalům, kteří hájí jen stranické zájmy. Postupně vyvrátil Doležalova tvrzení a poukázal na praxi této stranické činnosti, pro kterou dotyčný tak horoval. Kramperův projev měl velký ohlas a jak dosvědčují Hornické listy, jeho výstup „skončil s potleskem všech přítomných, což je svědectvím hornického mínění“. Po krátkém sdělení hornických stesků dalších řečnících havířů byl tábor ukončen po 12.hodině při dobré náladě lidu s tím, že se odhlasovala resoluce, ve které hornící projevili názor, že nemocenská pokladna trpí následkem neblahých mzdových poměrů horníků, a proto je v první řadě nutné se domáhat minimální mzdy. Dále se v resoluci uvádělo, aby se horníci z celé severočeské hnědouhelné pánve sjednotili k jednomu bodu snažení.

spolkový hostinec anarchistů „U Jíšů“ v Oseku