TANEČNÍ ZÁBAVA ČDVS Č. 2, 28.4.1895 V NEW YORKU

Pozvánka na akci českých anarchistů z Mezinárodní dělnické jednoty v New Yorku:

Česko-dělnický vzdělávací spolek čís. 2. v New Yorku, pořádá v sobotu večer, dne 28. dubna 1894 v UrWiener Halle, 433 E. 14. ulice, mezi 1. Ave. a Ave. A, taneční a deklamatorní zábavu. Vstupné obnáší 10 centů pro osobu. O obveselení a pobavení hostů je hojně postaráno. K  četné návštěvě zve výbor.

V Dělnických listech byla otištěna tato zpráva o zábavě:

Taneční a deklamatorní zábava Č. D. V. S. č. II. v New Yorku, pořádaná ve prospěch „Dělnických Listů,“ vydařila se znamenitě. Sešlo se hojně soudruhů a přátel spolku i dělnického tisku. Při tanci, deklamacÍch a kupletech bavila se přátelská společnost v ničím nerušené náladě až do rána.