TÁŽETE SE (Leo Kochmann)

(na melodii „Tážete se, proč jsem Slovan . . .“)

Tážete se, lid pracovní, 
proč je námi milován?
Proč je soucit s jeho bídou
v srdcích našich uchován?
Že je co své bratry ctíme,
před světem se honosíme!

Tážete se: uhnětenci
kdy se blaha dočkají?
S opravdovou láskou až boj
za své právo zahájí!
Čistá lidskost všech se vzmáhá,
vzdělání nám napomáhá.

Vykoupení den se blíží —
dělník bude svoboden!
Kdo nechce kráčeti k předu,
tenť volnosti nehoden.
V svorném činu zdar nám kyne,
dělník v boji nezahyne!

Až nebude na tom světě
pánů ani otroků,
lidé stejnou účasť bráti
budou v zdárném pokroku.
Pak nebude válek, hněvu,
žíti budem práci — zpěvu.

Leo Kochmann

Leopold Kochmann (1847 – 1919)