Tisková konference Hornických listů 18.července 1909

Dne 18.července 1909 se konala tisková konference anarchistů.

Konference se usnesla, že každá místní organizace bude ručit za odebrané tiskopisy. Dále, že kolportér má místní organizaci na každé měsíční schůzi podávat zprávu o stavu distribuce a placení za tiskoviny. Kolportér má na schůzi podávat zprávy, kolik zaplatil redakci a kdo z členů dluhuje. Mimo kolportéra bylo doporučena, aby si každá místní skupina anarchistů zvolila jednoho revisora, aby revidoval distribuci a na něj bude redakce Hornických listů zasílat měsíční vyúčtování.

V Hornických listech je k tomu psáno následující: „Při podávání zpráv delegátů zjištěno, že některé organisace mají tento způsob již kolportáž zavedenu, avšak každá jinak, čemuž také usnesení konference nebrání, jakým způsobem se organisace věc zařídí, ale usnesení, že organisace ručí za odebrané tiskopisy, platí pro všechny stejně.“

Při podávání zpráv za poslední půlrok o stavu Hornických listů, bylo shledáno, že největší problém s placením distribuce mají menší organizace. Poté byla schválena bilanční zpráva.

Poté se rozvinula diskuse, na konci které bylo schváleno usnesení:

Organisace ručí za správné placení listu, stará se o jeho rozšíření, má svého revisora, jenž podává zprávu každý měsíc o stavu kolportáže, redakce zasílá měsíční účty a uveřejňuje v listě ony, kteří dluhují, organisace béřou za své proti dluhujícím zakročiti.“

Poté bylo přijato následující usnesení:

Organisace přijímají do své zprávy do své správy kolportáž Hornických listů, za kterou ručí a zavazují se, že každou vzešlou škodu, zejména neplacení kolportáže, samy uhradí, čímž béřou kolportáž na svou zodpovědnost. Zároveň ukládají redakci povinnost každého poškozovatele listu pranýřovati. Konference žádá organisace, které na konferenci přítomny nebyly, své dobrozdání redakci podati, zda-li souhlasí s usnesením konference.“

Po tomto usnesení podána zpráva o internacionálním bureaux a poměru českého anarchistického hnutí k němu. Dále bylo poukázáno, že 1.září 1909 končí první období trvání sekretariátu a že je zapotřebí k přistoupit a zaplatit příspěvky do 8.srpna 1909. Na to zvoleni dva zástupci za severské organizace. Roční příspěvek činil 250 haléřů.