TOUHA PO SVOBODĚ (Neznámý autor)

Kde stráž zloděje chrání, 
kde mamon s tyrany dlí,
kde staví bohům chrámy,
tam mozek lidu ještě mdlý

Kde svoboda, tam stánek blaženosti,
tam volný každý člověk svobody;
kde netíží lid pouto ukrutnosti,
tam pějí písně, děti svobody.

O, svobodo ! ty hvězdo plná krásy,
kdy zasvitneš nám na udřený lid?
Ty vítána jsi jako posel spásy,
kde nastati má pravý lidský klid.

Kde nebude ni pán, ni žádný otrok,
kde panuje jen volnost s lidskostí,
kde pěstován jen pravý lidu pokrok,
tam slavíš svůj sňatek s volností.

J. Š.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 18.04.1896