TŘI ČEŠTÍ ANARCHISTÉ PŘED SOUDEM ZA KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI V CHICAGU 1886

Hynek Dejmek, roznášeč “Arbeiter Zeitungu”, jeho bratr Václav Dejmek a František Novák, vesměs z Chicaga, stáli 14. května 1886 před soudcem Whitem, jsouce obviněni z účastenství při vzpouře. Hynek Dejmek a František Novák byli propuštěni a právě když odcházeli ze soudní síně zatkla policie prvnějšího znovu pro útok na policistu Caseyho. Casey, jak známo, je onen policista, jejž Češi lynčovati chtěli.

Dejmkovo pekařství v Chicagu