TRPASLÍKŮM (František Hlaváček)

Mnohý duševní mrzáček 
na anarchii se sápe,
zatím však ten ubožáček —
zdaž pak význam její chápe?
Než tak to již v světě bývá:
hlupec mní, že nejvíc umí,
když o věcech mnoho žvaní,
kterým pranic nerozumí.

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896.