UDÁNÍ JANA SÝKORY Z LIPĚTÍNA (1896)

Hodný kaplan udal soudruha Jana Sýkoru z Lipětína, Že prý nechtěl při pohřbu soudružky Janošové smeknout. Dne 20. dubna 1896 vyšetřoval věc četník u Sýkory v bytu, kdež sdělil Sýkorovi, že jej kněz udal. — „A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme“ — fuj, styďte se fariseové.

„Odborné listy“, 14.5.1896