Úmrtí anarchisty Josefa Chalupníčka 4.května 1909

Hornické listy informují, že dne 4.května roku 1909 zemřel v Chudeříně anarchista, náš kamarád a bezvěrec Josef Chalupníček. V roce 1909 již byl druhým rokem na penzi, kterou pobíral od bratrské pokladny. Josef Chalupníček byl zapojen do místního anarchistického spolku Dělnický spolek „Rovnost“, kde se s ostatními anarchisty scházel ve spolkové místnosti v hostinci „U bílého koně“ v Horním Litvínově. Jako horník hlásící se k anarchismu byl členem Hornické federace při České federaci všech odborů, po jejich úředním zákazu a rozpuštění přistoupil do nově založené Zemské jednoty horníků. Patřil mezi šikovné a schopné kolportéry anarchistického týdeníku Hornické listy.

Jeho bezvěrecký pohřeb, jak se na anarchistu sluší, se konal dne 6.května 1909. Pohřbu se zúčastnilo asi 400 anarchistů z okolí, mnozí přišli až z Lomu. Nad hrobem mu zapěl anarchistický zpěvácky spolek bezvěrců.