Ungermann Karel (1879 – ?)

Narodil se v Medovém Újezdu dne 23. října 1879 na Rokycansku do dělnické rodiny Jana a Marie Ungermannů v domě s číslem popisným 29. Maminka se za svobodna jmenovala Klivová. Jeho manželka se Anna Ungermannová se narodila ve stejném roce 1879. Ze společného manželství se narodil syn Ladislav Ungermann. Povoláním byl strojník.

Nějaký čas bydlel Karel Ungermann v Mladé Boleslavi. Zde se také seznámil s anarchistickými myšlenkami prostřednictvím Politického dělnického Klubu. Jako anarchista přestal věřit v boha a vystoupil z katolické církve, žádost podal 14. srpna 1905 právě u c.k. Hejtmanství v Mladé Boleslavi.

Na Žižkov se oficiálně přistěhoval 30. ledna 1907. Zde vstoupil za člena Vzdělávacího klubu Pokrok pro Žižkov a okolí. Zároveň přistupuje i do organizace anarchistů bezvěrců Spolku Volných myslitelů. Dne 29. října 1909 konala se ustavující schůze okresního sdružení pražských bezvěreckých skupin v kavárně „Areo“, byl zvolen členem výboru za spolek Volných myslitelů a zástupce anarchistů.

Na valné hromadě Volných myslitelů, která proběhla 31. března 1914, vyl zvolen posledním místopředsedou a tuto funkci zastával až do pozastavení činnosti dne 26. července 1914 v souvislosti s perzekučními opatřeními za válečného stavu.