Usnesení skupiny Hornické federace ze schůze 17.května 1908 v Růžodolu u Mostu

Nově ustanovená místní skupina Hornické federace konala v neděli 17.května 1908 svoji členskou schůzi, na které se usnesla, aby se členské schůze skupiny konaly vždy třetí neděli v měsíci. Dále se skupina usnesla, aby se co nejdříve svolal sjezd Hornické federace, o čem uvědomí starostu Hornické federace. Dále se skupina usnesla, že bude každý člen odebírat týdeník Hornické listy. Zároveň se usnesla, že v důsledku násilností panstvem páchaných na hornictvu by anarchisté pořádali veřejné schůze, demonstrace a tábory horníků dne 31.května 1908, na kterých by bylo prodiskutováno téma bratrských pokladen. Korespondenci a vyřizování dopisů dostal za úkol anarchista Josef Bauer z Růžodolu č.p.31 u Mostu.