Ustanovení místní skupiny České anarchistické federace v Souši roku 1913

Oznámení o založení místní skupiny České anarchistické federace v Souši (Čouši) v roce 1903 otištěné na stránkách časopisu Zádruha:

„Z Čouše. Proti snahám jednotlivcům, předsudkově zaujatých odborářů, přec jen ustavila se u nás skupina Č.A.F. Je ovšem mnohým lidem pohodlnější a také to hoví jejich ješitnosti, pracují-li v různých odborech školských, s různými vlasteneckými kapacitami, nežli pracovati v organisaci Č.A.F., která svým programem vylučuje každý kompromis a mající svůj určitý, podřizující určitý postup v otázkách sociálních a kulturních. Nemáme-li upadnouti znovu do starých ušlapaných cestiček reformistických snah, v kterých někteří ve své zatvrzelosti a umíněnosti, aniž by snad o tom věděli, vězí až po uši, musíme všechna svá konání podrobiti zdravé kritice bez ohledu na osobní, uzoučká přání samosprávných autorit, měnících svá předsevzetí vlivem různých událostí jako kupř. jsou volby do říšské rady atd. Máme sice dosti porozumění pro to, co někteří kamarádi poctivě ve prospěch svých soudruhů kdysi vykonali ale to nemůže nám brániti, dnes míti jiné názory, nežli mají oni. Nechceme síti nesvár, naopak, chceme v intencích posledního našeho sjezdu působiti v překlenutí po většině uměle způsobených propasti a pracovati k vzájemnému porozumění a tím k společnému nám všem užitečnému postupu. Přijímati budeme do svého středu všechny, kterým jde opravdu o řádnou spolupráci, jež bude tím radostnější, čim více budeme míti dobrých výsledků. Nejsme zaujati proti žádnému, ale chceme, aby zmizela zaujatost i se strany jiné. Je zapotřebí mnoho pracovníků a každý může se uplatniti, bude-li opravdu chtít pracovat a také každý má různé schopnosti, jimiž může posloužiti našemu hnutí, jen když zde bude dobrá vůle. Je zatím naše skupina malá, ale chceme dokázati, že i v malém počtu nechá se dobře pracovati a tím musíme ukázati, že pochybovačnost jednotlivců byla nemístná a také získáme důvěry kamarádů, kteří jistě postupně rozmnoží naše řady“.