USTANOVUJÍCÍ SCHŮZE RUKAVIČKÁŘSKÉ BESEDY V PRAZE (1879)

Rukavičkářská beseda v Praze odbývala 20.dubna 1879 svou první ustanovující se valnou hromadu, kterou svovalo ustanovující komité ve složení: Houška, Houka, Nejedlý, Novák a Traitner. Po přijetí stanov bylo na místě příjato 116 členů. Do výboru spolku zvoleni:

 • FRÁŇA František za předsedu
 • HOUŠKA VÁCLAV za místopředsedu
 • NEJEDLÝ Antonín za jednatele
 • TRAITNER za pokladníka
 • MAREŠ za knihovníka
 • RŮŽEK za správce domu
 • NOVÁK J. za člena výboru
 • HOUNKA J. za člena výboru
 • BÍLÝ za náhradníka
 • LUKÁŠ mladší za náhradníka
 • KVÁČA za náhradníka
 • KUNZ za revisora
 • KRAUS za revisora

Dalšími přítomnými členy PELICH, JAROŠ, ANTOŠ, HOFFER a FRENZEL Antonín. Spolková místnost v hostinci „U bílého kohouta“ v Liliové ulici.