VALNÁ HROMADA ČDVS K.H. BOROVSKÝ V CLEVELANDU,2.12.1894

Česko-dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský v Clevelandě zvolil ve své schůzi dne 2. prosince 1894 následující funkcionáře: Soudruha František Kroupa, protokolární tajemník, soudruh Jiří Chudoba pokladníkem, Antonín Zeithamer jednatelem pro „Dělnické Listy“ a Josef Trněný finanční tajemníkem.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 15.12.1894, ročník 2, č. 7