VALNÁ HROMADA ČESKOSLOVENSKÉHO PODPORUJÍCÍHO A VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU BAREIN (1921)

Československý podporující a vzdělávací spolek pro Barein a okolí v Calais ve Francii konal 12. prosince 1921 valnou hromadu, na které byli zvoleni do výboru:

Kotas Jan – předseda

Janoušek Karel – jednatel

Milfait Robert – pokladník