VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ATZGERSDORFU (1880)

Dne 4. července 1880 odbýval Dělnický vzdělávací spolek v Atzgersdorfu valnou hromadu. Volba do nového výboru zvolila následující členy:

 • DOKTOR Emanuel za předsedu
 • CHAROUS Václav za místopředsedu
 • ERBEN Jan za jednatele
 • URBAN Václav za místojednatele
 • PELÍŠEK František za pokladníka
 • TĚŠÍNSKÝ Tomáš za člena výboru
 • HAUCKER Josef za člena výboru
 • VERZAL Petr za člena výboru
 • PEKAŘ František za člena výboru
 • REMINGER Ludvík za náhradníka
 • NOVOTNÝ Jakub za náhradníka
 • SVOBODA Josef za náhradníka