VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1902)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 26. ledna 1902 valnou hromadu v hostinci Kubelky. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

HAUFOVÁ Magdaléna – místopředsedkyní

ČADOVÁ Josefa – jednatelkou

PÁNKOVÁ Anna – pokladní

SRPOVÁ Kateřina – účetní

JANSKÁ Růžena – knihovnicí

CMÍRALOVÁ Cecílie – správkyně domu

PILNÁ Anna – přísedící členka výboru

HOLUBOVÁ Josefa – přísedící členka výboru

STRUŽKOVÁ Barbora – přísedící členka výboru

TRHLÍKOVÁ Marie – přísedící členka výboru

OUTERSKÁ Marie – přísedící členka výboru

TESAŘOVÁ Josefa – náhradnice ve výboru

BARTOŠOVÁ Anna – náhradnice ve výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – náhradnice ve výboru

BARTŮŇKOVÁ Barbora – revisorka účtů

MAUEROVÁ Karolína – revisorka účtů

KABELKOVÁ Marie – revisorka účtů