VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1903)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 10. ledna 1903 valnou hromadu. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Spolek konal 1 řádnou a 1 mimořádnou valnou hromadu, 12 schůzí měsíčních a 12 výborových, 3 mimořádné výborové schůze, 1 schůzi důvěrnou a 5 svolaných na základě shromažďovacího zákona, mimo to uspořádal spolek 4 přednášky.

Co se týče výdajů a příjmu spolku: přijato 647 korun a 64 haléřů, vydáno 620 korun a 88 haléřů, zbývá na rok 1903 26 korun a 76 haléřů.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

ČERVENKOVÁ Františka – místopředsedkyní

ŠKUDRNOVÁ Johana – pokladní

KOŠŤANSKÁ Barbora – účetní

SRPOVÁ Kateřina – knihovnicí

dále pak 6 členek výboru, 4 náhradnice a 3 revisorky. Spolek čítal 34 členek. Spolková místnost se nacházela u Čeňka Smoly v Souši.