Valná hromada odbočky Sdružení československých horníků – Střimice (1919)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Střimicích konala svoji celoroční valnou hromadu dne 9.února 1919, na které byli zvoleni následující členové do nového výboru pro rok 1919. Předsedou zvolen Holeček V., pokladníkem Říha František a jednatelem Naidl A.. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.