Valná hromada odbočky Sdružení československých horníků – Trnovany (1919)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Trnovanech u Teplic konala svoji celoroční valnou hromadu, na které byli zvoleni následující členové do nového výboru pro rok 1919. Předsedou zvolen Klouda Václav, pokladníkem Ursič Karel a důvěrníkem Poborský Jan. Spolková místnost v hostinci „U Mrázků“. Odbočka konala své výborové i měsíční schůze vždy čtvrtou neděli v měsíci. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.