Valná hromada odbočky Sdružení československých horníků – Želénky (1920)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Želénkách konala svoji celoroční valnou hromadu dne 12.prosince 1920, na které byli zvoleni následující členové do nového výboru pro rok 1921. Předsedou zvolen Dvořák Antonín, pokladníkem a kolportérem Hornických listů Vích František a jednatelem Lukáš František. Odbočka v roce 1920 čítala 485 členů. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.