VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – BÍLINA (1927)

Dne 17.září 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Bílině, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Kadlec Rudolf – předseda, ˇujezd č.p. 43

Brudna Rudolf – jednatel

Čabelka Josef – pokladník

Mazánek Josef – místopředseda

Schauer Karel – člen výboru

Séman Šimon – člen výboru

Paďour – člen výboru

Mansfeld – člen výboru

Krása – revisor

Skramovský – revisor

Špadrna Jan – distributor Hornických listů