VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – DŘÍNOV (1928)

Dne 10. března 1928 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Dřínově, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Kozlík Jan – předseda, Dřínov č.p. 104

Křehota Antonín – jednatel

Bezděkovský Josef – pokladník

Spolkové místnosti v hostinci „U Majerů“.