VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – DUCHCOV (1922)

Dne 17. prosince 1922 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Duchcově, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Daněk Václav – předseda, Mostecké předměstí č.p. 157

Dlouhý Antonín – místopředseda

Majer Rudolf – jednatel

Veverka František – pokladník

Mníšek Petr – člen výboru

Šimoníček František – člen výboru

Rataj Petr – člen výboru

Čtrnáctý František – náhradník

Marek Vojtěch – náhradník

Kalina Cyril – revisor

Lašťovička Karel – revisor