VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – ERVENICE (1927)

Dne 23.ledna 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Ervenicích, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Lidl Václav – předseda, Ervenice č.p. 366

Brožík Robert – místopředseda

Pavlíček František – pokladník, Ervenice č.p. 365

Ipser Josef – jednatel

Šindler Vojtěch – důvěrník

Hoop Václav – člen výboru

Vysoký František – člen výboru

Tůma František – člen výboru

Faigl Josef – člen výboru

Bárta Alois – člen výboru

Muller Vavřinec – člen výboru

Šindler Václav – distributor Hornických listů