VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – HORNÍ LOM (1927)

Dne 27. února 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Horním Lomu, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Vykoukal Václav – předseda

Patera Antonín – místopředseda

Rámeš jaroslav – jednatel

Rychlý Emil – pokladník

Raboch Josef – člen výboru

Richter Antonín – člen výboru

Pašek Antonín – člen výboru

Sokolovský Josef – revisor

Kratochvíl Rudolf – revisor

Spolkové místnosti v hostinci „U Rehwaldů“ v Lukavci.