VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – KAMENNÉ ŽEHROVICE (1927)

Dne 16.ledna 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Kamenných Žehrovicích, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Kolář Norbert – předseda, revisor

Slapnička Josef – místopředseda, revisor

Veselý Jaroslav – jednatel

Vacek Josef – pokladník

Pergl Josef – náhradník

Podpěra Václav – náhradník

Holeček Blažej – náhradník

Lantvajtovič Vilém – náhradník

Čermák Václav – distributor Hornických listů