VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – KOPISTY (1928)

Dne 8.ledna 1928 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Kopistech, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Bláha Václav – předseda, Kopisty Nová Osada č.p. 177

Vorel Josef – místopředseda

Moran Gustav – jednatel, Kopisty č.p. 321

Zíta František – pokladník

Rond Josef – důvěrník, Kopisty č.p. 305

Mandík Josef – náhradník

Charvát Josef – náhradník

Zemek Eman – náhradník

Bechyňský Josef – člen výboru

Shrbený Josef – člen výboru

Brejchal Tomeš – revisor

Kopal Eman – revisor